.http://www.temani.co.il/maharitz.jpg
-
-
תנאי השימוש באתר תשע"ד,2013

© כל זכויות ספרי שלחן ערוך המקוצר שמורות להרב המחבר הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. ניתן כאן באתר לעיין ולהדפיס לשימוש פרטי ואישי בלבד. לצורך מסחר וזיכוי הרבים יש לבקש רשות מהרב המחבר. ושארית ישראל לא יעשו עולה. צור קשר: טל' 1599-500-404

לתועלת הקוראים: מומלץ מאוד לעיין בגוף הספר כולל בהערות עיני יצחק.