לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 הספק יומי /
טבלה מסודרת ללימוד ג' הלכות ליום
מתוך ספר ש"ע המקוצר יורה דעה ב' חלקים מלהגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

הצטרפו ללומדים 3 הלכות ליום מתוך ספר ש"ע המקוצר יורה דעה

ידיד יקר!

לפניך טבלה מסודרת ללימוד ג' הלכות ליום וחזרה בכל שבת

מתוך ספר ש"ע המקוצר יורה דעה ב' חלקים

להגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

 

חלק ראשון כולל

הלכות שחיטה וטריפות, מליחת הבשר – חליטתו וצלייתו, מאכלים האסורים ומותרים, בשר בחלב, טבילת כלים, שמירת הגוף והלשון, חוקות העמים ועבודה זרה, מעונן ומנחש, פיאות וזקן

פרשת השבוע

הספק שבועי
מסימן עד סימן

בראשית

קכד, א- קכד, יח

אלה תולדת נח

קכה, א- קכז, ג

לך לך

קכז, ד- קלא, א

וירא

קלא, ב – קלא, יט

ויהיו חיי שרה

קלא, כ – קלא, לב

אלה תולדת יצחק

קלא, לג – קלב, טז

ויצא יעקב

קלד, יז- קלד, ג

וישלח יעקב

קלד, ד- קלה, ג

וישב יעקב

קלה, ד- קלה, כא

ויהי מקץ

קלו, א- קלו, יח

ויגש

קלו, יט- קלז, יב

ויחי יעקב

קלז, יג- קלז, כ

ואלה שמות

קלז, כא- קלח, טז

וארא

קלח, יז- קלט, טז

כי אני הכבדתי (בא)

קלט, יז- קמ, יא

ויהי בשלח

קמ, יב- קמא,א

וישמע יתרו

קמא, ב- קמה, א

ואלה המשפטים

קמה, ב- קמו, ט

ויקחו לי תרומה

קמו, י- קמו, כז

ואתה תצוה

קמו,כח- קמח, ב

כי תשא

קמח, ג- קמט, ה

ויקהל

קמט,ו- קנט, ח

אלה פקודי

קנט, ט- קס, ז

ויקרא

קס, ח- קסא, יא

צו

קסב, א- קסב, יח

ויהי ביום השמיני

קסב, יט- קסג, ט

אשה כי תזריע

קסג,י – קסד, ט

זאת תהיה (מצורע)

קסד, י- קסה, ז

אחרי מות

קסה,ח- קסה, כה

קדושים

קסה, כו- קסז,ד

אמר אל הכהנים

קסז, ה- קסז,כב

בהר סיני

קסז, כג- קסח, יב

אם בחקתי

קסח, יג- קסט, יב

במדבר סיני

קסט, יג- קסט, ל

נשא

קסט,לא- קע, טו

בהעלותך

קע, טז- קעב, ד

שלח לך

קעב, ה- קעד, א

ויקח קרח

קעד, ב- קעו, א

זאת חוקת

קעו,ב-קעז, י

וירא בלק

קעז, יא- קעח, יב

פנחס

קעח, יג- קפ, ב

ראשי המטות

קפ,ג- קפ,כ

אלה מסעי

קפ,כא- קפב, ג

אלה הדברים

קפב, ד- קפג, יד

ואתחנן

קפג,טו- קפה, ג

והיה עקב

קפה, ד- קפו, יג

ראה אנכי

קפו, יד- קפז, יז

שפטים ושטרים

קפז, יח- קפט, ד

כי תצא

קפט, ה- קצ, ו

והיה כי תבוא

קצ, ז- קצג, ג

אתם נצבים

קצג, ד- קצד, ד

וילך משה

קצד, ה- קצה, ה

האזינו

קצה, ו- קצז, ב

וזאת הברכה

קצז,ג- קצז,י

חלק שני כולל

הלכות ברית מילה ופדיון הבן, לימוד תשב"ר וכיבוד אב ואם, רבו ותלמיד חכם, תלמוד תורה וכתיבת ספר תורה, מזוזה וקביעתה, נדר וצדקה, חלה חדש וערלה, חולה ואבל

זאת תהיה (מצורע)

קסד, י- קסה, ז

אחרי מות

קסה,ח- קסה, כה

קדושים

קסה, כו- קסז,ד

אמר אל הכהנים

קסז, ה- קסז,כב

בהר סיני

קסז, כג- קסח, יב

אם בחקתי

קסח, יג- קסט, יב

במדבר סיני

קסט, יג- קסט, ל

נשא

קסט,לא- קע, טו

בהעלותך

קע, טז- קעב, ד

שלח לך

קעב, ה- קעד, א

ויקח קרח

קעד, ב- קעו, א

זאת חוקת

קעו,ב-קעז, י

וירא בלק

קעז, יא- קעח, יב

פנחס

קעח, יג- קפ, ב

ראשי המטות

קפ,ג- קפ,כ

אלה מסעי

קפ,כא- קפב, ג

אלה הדברים

קפב, ד- קפג, יד

ואתחנן

קפג,טו- קפה, ג

והיה עקב

קפה, ד- קפו, יג

ראה אנכי

קפו, יד- קפז, יז

שפטים ושטרים

קפז, יח- קפט, ד

כי תצא

קפט, ה- קצ, ו

והיה כי תבוא

קצ, ז- קצג, ג

אתם נצבים

קצג, ד- קצד, ד

וילך משה

קצד, ה- קצה, ה

האזינו

קצה, ו- קצז, ב

וזאת הברכה

קצז,ג- קצז,י

הדרן עלך שלחן ערוך המקוצר יורה דעה

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr